Vol 44, No2, 2022

SADRŽAJ:

ORIGINALNI RADOVI

Nikola Rokvić, Radivoje Jovović: SRPSKI PREVOD SKALE TRI DOMENA GADJENJA (TDDS): PILOT STUDIJA

Milan Latas, Janko Samardžić, Suzana Perović, Zorica Nešić, Srđan Milovanović: OPSERVACIONA STUDIJA POREĐENJA EFIKASNOSTI DULOKSETINA I PREGABALINA KOD PACIJENATA SA GENERALIZOVANIM ANKSIOZNIMPOREMEĆAJEM U KLINIČKOJ PRAKSI


PREGLEDNI RADOVI

Viktor Pavlović, Aleksandra Parojčić, Aleksandra Pavlović: FENOMEN PRIBLIŽAVANJA MODELU: INTRIGANTNI OBLIK KONSTRUKCIONE APRAKSIJE

Milica Nešić: PSIHIJATRIJSKA NOZOLOGIJA IZ UGLA EVOLUCIJE

Jovana Pešić, Tatjana Vukosavljević Gvozden, Borjanka Batinić: UPOTREBA HUMORA U PSIHOTERAPIJI

Novica Jeremić, Marta Gostiljac, Dragana Stojanović, Milica Nešić, Sara Dodić, Emilija Erić, Bojana Dunjić Kostić, Marija Purić, Maja Pantović Stefanović: UPOTREBA SUPLEMENATA U TRETMANU PACIJENATA SA BIPOLARNIM POREMEĆAJEM


IN MEMORIAM

IN MEMORIAM PROF. DR DUŠAN VRANJEŠEVIĆ


UPUTSTVO AUTORIMA