Vol 44, No 1, 2022

 

SADRŽAJ:

ORIGINALNI RADOVI

Peđa Miladinović, Anja Mitić:
PRELIMINARNA PSIHOMETRIJSKA PROVERA SRPSKE SKALE PUNE SVESNOSTI I PAŽNJE (MAAS) I POTENCIJALNA ULOGA PUNE SVESNOSTI I PAŽNJE U REGULACIJI PONAŠANJA KOD STUDENATA

Slavoljub Živanović, Miloranka Petrov-Kiurski: ZASTUPLJENOST SIMPTOMA DEPRESIJE KOD ZAPOSLENIH U HITNOJ MEDICINSKOJ POMOĆI BEOGRAD

Ana-Marija Vejnović, Svetlana Ivanović Kovačević, Valentina Šobot: TRAUMATSKI SIMPTOMI I CRTE LIČNOSTI KOD ADOLESCENATA SA ISKUSTVOM ZLOUPOTREBE U DETINJSTVU


PREGLEDNI RADOVI

Janko Nešić: ENAKTIVIZAM KAO OKVIR ZA PSIHIJATRIJSKE POREMEĆAJE

Marta Gostiljac, Emilija Erić, Sara Dodić, Nikola Lalović, Bojana Dunjić Kostić, Ida Prica, Maja Ivković, Maja Pantović Stefanović: AFEKTIVNI TEMPERAMENT – ZNAČAJ U MENTALNOM ZDRAVLJU I POREMEĆAJIMA RASPOLOŽENJA

Stefan Jerotić: KARL JASPERS: PORTRET FILOZOFA–PSIHIJATRA


PRIKAZ SLUČAJA

Alen Greš, Dijana Staver, Marina Šagud: LEUKOPENIJA KAO JEDINI SIMPTOM KOVID-19 KOD PACIJENATA OBOLELIH OD SHIZOFRENIJE NA TERAPIJI KLOZAPINOM

Marija Dabetić, Milica Nešić, Uroš Dabetić, Milan Latas: ANTIDEPRESIVI I COVID-19: PRIKAZ SLUČAJA I PREGLED LITERATURE


POVLAČENJE ČLANKA

Alen Greš, Dijana Staver, Marina Šagud: LEUKOPENIJA KAO JEDINI SIMPTOM KOVID-19 KOD PACIJENATA OBOLELIH OD SHIZOFRENIJE NA TERAPIJI KLOZAPINOM

Marija Dabetić, Milica Nešić, Uroš Dabetić, Milan Latas: ANTIDEPRESIVI I COVID-19: PRIKAZ SLUČAJA I PREGLED LITERATURE


UPUTSTVO AUTORIMA