Vol 43, No 2, 2021

SADRŽAJ:

ORIGINALNI RADOVI

Nikola Rokvić, Vedrana Karan: SRPSKA ADAPTACIJA SKALE RANJIVOSTI PREMA ZARAZNIM BOLESTIMA (PVD)

Bojana Đukić, Nikola Lalović, Milan Latas: UTICAJ PANDEMIJE KOVID-19 NA INTENZITET ANKSIOZNOSTI KOD PACIJENATA OBOLELIH OD MENTALNIH POREMEĆAJA

Jovo Đedović, Tatijana Đurišić, Aleksandar Tomčuk, Danijela Miladinović, Sandra Vlahović, Aleksandar Mačić, Vasko Roganović, Ben Wijnen: UČESTALOST PRIMENE PRISILE U RAZLIČITIM MODELIMA ZAŠTITE MENTALNOG ZDRAVLJA: ISKUSTVA IZ RECOVER-E PROJEKTA U CRNOJ GORI

Ana Opanković, Milan Latas, Ivan Ristić, Stefan Jerotić, Zoran Bukumirić, Nikola Lalović, Srđan Milovanović: PREDIKTORI DEPRESIJE, ANKSIOZNOSTI I STRESA TOKOM PRVOG TALASA
PANDEMIJE COVID-19: REZULTATI ONLAJN ANKETE U SRBIJI


PRIKAZ SLUČAJA

Valentina Šobot, Svetlana Ivanović-Kovačević, Vladimir Knežević, Ana-Marija Vejnović: PROCENA RIZIKA KOD ADOLESCENTNIH SEKSUALNIH PRESTUPNIKA: PRIKAZ SLUČAJA


STRUČNI RAD

Milan Latas : PLACEBO I NOCEBO – PSIHIJATRIJSKI ASPEKTI


UPUTSTVO AUTORIMA