Vol 43, No 1, 2021.

SADRŽAJ:

PREGLEDNI RADOVI

Stefan Jerotić, Maja Pantović-Stefanović: FENOMENOLOGIJA, PSIHOPATOLOGIJA I FENOMENOLOŠKA PSIHOPATOLOGIJA

Dragan Pavlović: KOENZIM Q 10 (UBIKVINON) I BOLESTI MOZGA – VEZA SA OKOM I TELOM

Miloš Glišić, Zoran Kovačević, Sara Dodić, Maja Đerić Jeremić, Danijela Đerić, Maja Sazdanović, Tatjana Lazarević: KOGNITIVNI POREMEĆAJI I DEMENCIJA KOD BOLESNIKA NA HEMODIJALIZI

Dejan Stevanović: NEURORAZVOJNI POREMEĆAJI U MEĐUNARODNOJ KLASIFIKACIJI BOLESTI, 11 IZDANJE (MKB-11): PREGLED


AKTUELNE TEME

Ana Opanković, Milan Latas, Srđan Milovanović: PSIHOMOTORNA AGITACIJA TERAPIJSKE SMERNICE PSIHIJATRIJSKE SEKCIJE SRPSKOG LEKARSKOG DRUŠTVA U SKLOPU EPIDEMIJE COVID 19 U REPUBLICI SRBIJI


PRIKAZ SLUČAJA

Sara Dodić, Bojana Dunjić-Kostić, Stefan Jerotić, Nikola Lalović, Maja Ivković, Maja Pantović-Stefanović: UPOTREBA KARIPRAZINA U LEČENJU UNIPOLARNE DEPRESIJE: PRIKAZ SLUČAJA


UPUTSTVO AUTORIMA