Vol 42, No 2, 2020.

SADRŽAJ:

ORIGINALNI RADOVI

Jelena Vidić: TRANSRODNOST U SRBIJI U 21. VEKU – PILOT STUDIJA O INFORMISANOSTI I ISKUSTVIMA ZDRAVSTVENIH RADNIKA O PROCESU PRILAGOĐAVANJA POLA

Peđa Miladinović , Aleksandra Nedić: MEDIJACIJA SAMOSAOSEĆANJA I DRUGIH KONSTRUKATA: ZNAČAJ U REZILIJENTNOSTI, DEPRESIVNOSTI I ANKSIOZNOSTI KOD STUDENATA

Nikola Rokvić, Tamara Jovanović, Aleksandar Tomašević: PREVOD NA SRPSKI JEZIK I VALIDACIJA REVIDIRANE SKALE OSETLJIVOSTI NA GAĐENJE


PREGLEDNI RADOVI

Nikola Trajanović: TERAPIJA NESANICE DVOJNIM OREKSINSKIM RECEPTORSKIM ANTAGONISTIMA


STRUČNI RAD

Jelena Todorović, Dragan Pavlović, Mirna Zelić, Lana Jerkić: KOGNITIVNI FENOTIP KOD NEUROFIBROMATOZE TIP 1


AKTUELNE TEME

Vida Rakić Glišić: O PSIHOANALIZI U DOBA PANDEMIJE COVID-19


SAOPŠTENJA NA NAUČNIM SKUPOVIMA

Dušanka Vučinić Latas: SAOPŠTAVANJE REZULTATA PSIHOLOŠKOG TESTIRANJA ADOLESCENTIMA: KADA, KAKO I ZAŠTO?


PRIKAZ KNJIGE

Mirjana Stojanović Tasić: PRIKAZ KNJIGE "BALINT GRUPNI TRENING TEORIJA I PRAKSA", AUTOR ROSA ŠAPIĆ


IN MEMORIAM

DR SCI MED ŽIVORAD KASTRATOVIĆ


UPUTSTVO AUTORIMA