Vol 42, No 1, 2020.

SADRŽAJ:

ORIGINALNI RADOVI

Mile Vuković, Aneta Jašarević, Dragan Pavlović, Nada Prica Obradović: GOVORNO-JEZIČKE SPOSOBNOSTI I POKRETLJIVOST GOVORNIH ORGANA KOD DECE SA SPASTIČNOM CEREBRALNOM PARALIZOM -PRELIMINARNO ISPITIVANJE

Milan Latas, Janko Samardžić, Suzana Perović, Zorica Nešić, Srđan Milovanović: OPSERVACIONA STUDIJA POREĐENJA EFIKASNOSTI DULOKSETINA I PREGABALINA KOD PACIJENATA SA GENERALIZOVANIM ANKSIOZNIMPOREMEĆAJEM U KLINIČKOJ PRAKSI

Nikola Rokvić: ALEKSITIMIJA, ODVRATNOST I KOMPLEKS INFERIORNOSTI/SUPERIORNOSTI: ISTRAŽIVAČKO ISTRAŽIVANJE


REVIJALNI RADOVI

Dragan M. Pavlović, Aleksandra M. Pavlović, Jelena Đorđević: OMEGA 3 MASNE KISELINE U PSIHIJATRIJI – MIT I STVARNOST

Dragana Duišin: PROMENLJIVOST U POIMANJU LEPOG I RUŽNOG - IMPLIKACIJE ZA KLINIČKU PSIHIJATRIJU

Jovana Pešić, Tatjana Vukosavljević Gvozden, Borjanka Batinić: UPOTREBA HUMORA U PSIHOTERAPIJI


AKTUELNE TEME

Zoran Kovačević, Maja Đerić Jeremić, Danijela Đerić, Neda Ognjanović, Maja Sazdanović: PRIKAZ SLUČAJA: RABDOMIOLIZA IZAZVANA METADONOM


ISTORIJA MEDICINE

Vladimir Knežević: NOVOSADSKA PSIHIJATRIJA – NEKAD I SAD


AKTUELNE TEME

Milan Latas, Srđan Milovanović: DESVENLAFAKSIN


PRIKAZ KNJIGE

Jovan Bukelić: SISTEMSKA GRUPNA I PORODIČNA TERAPIJA ALKOHOLIZMA


UPUTSTVO AUTORIMA