Vol 41, No 1, 2019.

SADRŽAJ:

ORIGINALNI RADOVI

Irena Ognjanović, Strahinja Milenković, Ivan Ristić, Filip Mihajlović, Filip Martinović, Dragana Ignjatović Ristić: PSIHOMETRIJSKE KARAKTERISTIKE SKALE DENTALNOG STRAHA

NA SRPSKOJ POPULACIJI

Marijana Grujić, Katarina Katić, Aleksandra Stojadinović: POVEZANOST UPOTREBE DRUŠTVENIH MREŽA I SLIKE O SOPSTVENOM TELU


REVIJALNI RADOVI

Neda Novaković, Milica Pejović Milovančević: SPECIFIČNOSTI SENZORNOG PROCESUIRANJA KOD OSOBA SA POREMEĆAJEM IZ SPEKTRA AUTIZMA

Lukovac Tanja, Pavlović Dragan: POREMEĆAJ PAŽNJE SA HIPERAKTIVNOŠĆU I MIKRONUTRITIJENTI

Marija Stojković: ZNAČAJ OPSERVACIJE BEBA U EDUKACIJI PSIHOTERAPEUTA

Sabina Jahović: POVRATAK U BUDUĆNOST - OSNOVE SAVREMENE TEORIJE ANALITIČKOG POLJA


AKTUELNE TEME

Sanja Andrić Petrović, Nađa P. Marić: KLASIFIKACIJA PSIHOTIČNIH POREMEĆAJA - AKTUELNOSTI

Jovo Đedović, Aleksandar Tomčuk, Danijela Miladinović, Sandra Vlahović, Tatijana Đurišić: MULTIDISCIPLINARNI TIMOVI MENTALNOG ZDRAVLJA U ZAJEDNICI U TRETMANU TEŠKIH DUŠEVNIH OBOLJENJA U CRNOJ GORI - RECOVER-E PROJEKAT


UPUTSTVO AUTORIMA