Vol 40, No 2, 2018.

SADRŽAJ:

ORIGINALNI RADOVI

Ljiljana B. Simonović  Grujić: PSIHOLOŠKE KARAKTERISTIKE ADOLESCENATA IZ FUNKCIONALNIH I DISFUNKCIONALNIH PORODICA SA OČEVIMA ALKOHOLIČARIMA

Tatjana Subotić: IMPLICITNE TEORIJE NORMALNOSTI PROFESIONALACA IZ OBLASTI MENTALNOG ZDRAVLJA


REVIJALNI RADOVI

Roberto Grujičić, Milica Pejović-Milvančević, Čedo Miljević: DEPRESIJA OD DETINJSTVA DO ODRASLOG DOBA - ŠTA JE IZAZIVA, A ŠTA ODRŽAVA?

Dragana Duišin, Jasmina Barišić, Srđan Milovanović, Marta Bižić, Miroslav L. Đorđević: NEUROBIOLOŠKE OSNOVE RODNE DISFORIJE - AKTUELNI HIPOTETIČKI MODELI


AKTUELNE TEME

Janko Samardžić, Janko Zeković, Aleksandar Stevanović, Jasna Jančić, Ivan Dimitrijević: (ZLO)UPOTREBA I ADIKTIVNI POTENCIJAL BENZODIAZEPINA: ANALIZA POTROŠNJE U SRBIJI U PERIODU 2014–2016


IN MEMORIAM

Akad. Prof. dr Vladeta Jerotić


PRIKAZ KNJIGE

Miroslava Jašović-Gašić, Ivana Timotijević, Sanja Totić Poznanović, Janko Samardžić: FARMAKOTERAPIJA U PSIHIJATRIJI


UPUTSTVO AUTORIMA