VOL. 22, No 1

SADRŽAJ:

REČ UREDNIKA

Rašković – Ivić S., Abramović M. ARHAJSKA SVEST – ZAJEDNIČKI DRUŠTVENI PROSTOR MITA I SHIZOFRENIJE 

Svi fenomeni koji se pominju kao zajednički duševni prostor u mitu i shizofreniji nisu odvojeni specifični sadržaji u njima , već nastaju na potrebi sistematizovanja i strukturisanja tog prostora iz koga su iznedreni fenomeni mita i duševne bolesti. 

Duševni sadržaji zajednički mitu i shizofreniji su : 

  1. Večito vraćanje istog kružno a ne linearno vreme,
  2. Paralelno i istovremeno egzistiranje nesvesnog i svesnog , arhajske i aktuelne svesti , prelogičkog i logičkog mišljenja, 
  3. Arhetipsko strukturisanje vizija, fantazija i halucinacija, 
  4. Kosmička struktura kao magijski i ritualni model-ritual se temelji na prasvetu,
  5. Groteska kao maska.

Kada bismo želeli da izvedemo neki zaključak o međusobnom delovanju mita na shizofreniju treba krenuti od činjenice da stariji slojevi svesti utiču na mlađe. Kod zdravog čoveka i u kolektivnom duhu naroda stvaraju se arhetipske predstave , a u shizofrenih bolesnika sumanutosti i halucinacije. 

I mit i shizofrenija pripadaju zajedničkom prostoru arhajske svesti.


Ignjatović Ristić, D., Đukić S., Pejović M., Jašović Gašić M., Lazić Lj., Ravanić D.: DOPRINOS PSIHOLOGIJE TRETMANU ŠEĆERNE   BOLESTI

Backović D., Milovanović S., Maksimović M., Latas M.: STRES I MENTALNI ZAMOR U RADNOM PROCESU KAO PROBLEM INDUSTRIJSKI RAZVIJENIH ZEMALJA 

Maravić, G., Deura, M., Milovanović, S.: AKUPUNKTURA I PSIJATRIJA

PSIHIJATRIJA NA INTERNETU

UPUTSTVO AUTORIMA