VOL. 16, No 1-2

SADRŽAJ: 

In Memioriam: Prim. dr Milinko Bjelogrlić – Miga

Milovanović,D., Mikić, S., Nikčević, S., Orlandić, T.: ETIČKI I PRAVNI ASPEKTI DEJSTVA SANKCIJA NA ZDRAVLJE STANOVNIŠTVA

Autori ovog rada još jednom kucaju na usnulu savest svetskih arbitara zahtevajući da se međunarodno humanitarno pravo poštuje i inovira u smislu apsolutne zabrane sankcija u oblasti zdravstva.


Živković, Đ., Milovanović, D., Vlatković, D.: ODNOS MEDICINE I PSIHOTERAPIJE

Pejović,M., Janković,S., Dimitrijević, I.,Cvetković,M., Despotović, T., Jovanović, A., Markov, S.: PSIHIJATRIJA U FIZIJATRIJI 

Marić, J., Marić, N.: ETIČKI PROBLEMI PSIHIJATRIJSKIH INTERVANCIJA U DRUGIM MEDICINSKIM DISCIPLINAMA 

Milovanović,D., Ilankovič, N., Nenadović, M.: EFIKASNOST ALPRAZOLAMA (XANAX) U TRETMANU BOLESNIKA SA PSIHIJATRIJSKIM POREMEĆAJIMA

Marković, Z., Jovanović, A., Vranić, K.: PSIHOSOCIJALNE KONSEKVENCE POREMEĆAJA TELESNE SHEME KOD PACIJENATA SA AMPUTACIJOM  EKSTREMITETA

Pavlović, D., Ocić, G., Stafanova, E., Filipović, S., Đorđević, Ž.:NEUROPSIHOLOŠKI OPORAVAK U BOLESNIKA SA ZATVORENOM POVREDOM GLAVE 

Damjanović, A., Bugarski, D., Stanković, Ž., Živković Milovanović, Đ.: KRANIOCEREBRALNA RATNA TRAUMA I ANATOMO-PATOLOŠKI SUPSTRAT DEPRESIVNOSTI

Pejović, M.: PORODIČNA TERAPIJA, MOGUĆNOSTI I OGRANIČENJA 

Leposavić, Lj., Janković, N., Štrbac, M.: TINITUS: MOGUĆNOSTI PSIHOTERAPIJSKE INTERVENCIJE

Janković, N., Leposavić, Lj.: ANTISOCIJALNI POREMEĆAJ LIČNOSTI I KRIMINOGENO PONAŠANJE 

Krsmanović, M.: WILLIAM TURNER – PSIHODINAMSKO GLEDIŠTE 

Torbica, N.: PRIKAZ CD-ROM BAZA PODATAKA IZ OBLASTI NEUROPSIHIJATRIJE I PSIHOLOGIJE U CENTRALNOJ MEDICINSKOJ BIBLIOTECI

Nenedović, M.: INDEX ISKORIŠĆAVANJA GLIKOZE U MOZGU I OBIM ALTERNACIJA KOGNITIVNIH FUNKCIJA U ALKOHOLIČARA