Vol 41, No 2, 2019.

SADRŽAJ:

ORIGINALNI RADOVI

Jasmina Radojlović, Tatjana Simović, Goran Nedović: POREĐENJE STAVOVA DECE TIPIČNOG RAZVOJA PREMA DECI SA SMETNJAMA U RAZVOJU U 2012. I 2017. GODINI

Vesna Jovanović, JasminaKarić, Darko Hinić, Goran Stojanović, Tamara Džamonja-Ignjatović, Goran Mihajlović: SINDROM IZGARANJA DEFEKTOLOGA ZAPOSLENIH U ŠKOLAMA ZA DECU SA SMETNJAMA U RAZVOJU

Ana-Marija Vejnović, Svetlana Ivanović Kovačević, Valentina Šobot: TRAUMATSKI SIMPTOMI I CRTE LIČNOSTI KOD ADOLESCENATA SA ISKUSTVOM ZLOUPOTREBE U DETINJSTVU

Stefan Jerotić, Sara Paravina, Anđelija Nikčević, Gordana Mandić Gajić, Željko Špirić, Nadja P. Marić: STAVOVI U ZAJEDNICI PREMA OSOBAMA SA DUŠEVNIM SMETNJAMA U SRBIJI

Nikola  Rokvić: VALIDACIJA SRPSKE VERZIJE SKALE GENERALIZOVANOG ANKSIOZNOG POREMEĆAJA (GAD7): PILOT STUDIJA


REVIJALNI RADOVI

Dušanka Krajnović, Miona Mihajlović, Andrijana Milošević Georgiev: ANALIZA ETIČKIH VODIČA U EPIDEMIOLOŠKIM I BIOMEDICINSKIM ISTRAŽIVANJIMA


AKTUELNE TEME

Tatjana Voskresenski, Ivana Mandić, Sanja Kalaba: PSIHIJATRIJA U ZAJEDNICI - MODELI I ISKUSTVA


PRIKAZ SERIJE SLUČAJEVA

Milena Vujović, Milica Žugić, Aleksandra Vasić, Ivan Prodanović, Zorana Pavlović, Nađa P. Marić: PREPOZNAVANJE I LEČENJE HIPONATREMIJE U PSIHIJATRIJSKOJ PRAKSI – ANALIZA UČESTALOSTI I PRIKAZ SERIJE SLUČAJEVA


PRIKAZ KNJIGE

Srđan Milovanović: ORTOMOLEKULARNA NEUROLOGIJA I PSIHIJATRIJA   kako poboljšati rad mozga uz pomoć suplemenata / mikronutrijenata, Dr Dragan Pavlović, ORIONART, Beograd 2019


APSTRAKTI

XLVI EDUKATIVNI SIMPOZIJUM KLINIKE ZA PSIHIJATRIJU “PSIHIJATRIJA I KULTURA”


UPUTSTVO AUTORIMA